Børneråd


Børneråd
FNs børnekonvention fastslår, at børn har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Bl.a. på baggrund af dette besluttede vi på Orøstrand i 1995 at oprette et børneråd. Vi var klar over, at det var vigtigt, hvis et børneråd skulle have indflydelse og medbestemmelse, at rådet fik status, beslutningskompetence, indflydelse og råderet over noget økonomi.

Indflydelse
Børnerådet har indflydelse, idet de har ret til at behandle og udtale sig om alt vedrørende insti­tutionen. Alle institutionens regler er udarbejdet af børnerådet og derefter godkendt af de voksne. Begge parter har gensidig vetoret. Børnene kan ikke beslutte regler, som de voksne ikke kan godkende.

Økonomi
Børnerådet administrer en bødekasse, og rådet har selv fastsat bødetaksterne. Legater, der gives til børnene, administrerer rådet.

Børnerådet har 2 repræsentanter fra hver afdeling samt fra efterværnet. De er repræsenteret i alderen fra 9 til 18.

Status
Det er vigtigt, at det er forstanderen der holder møderne med børnene, idet børnene godt ved, hvem der er den øverste chef, så det, der aftales, ikke sådan bare lige kan ændres.

Beføjelser
Det der besluttes på børnerådsmøderne er gældende. Det træder i kraft en uge efter, hvis der ikke er indsigelser fra de voksne.