Til forældre


Kort om Orøstrand
Orøstrand er et skole- og behandlingshjem for børn og unge.

Orøstrand ligger på en 25 km2 lille ø, Orø, i Isefjorden ved Holbæk.

Orøstrand er delt op i 3 afdelinger – Myretuen, Midten og Kahytten.

Der bor ca. 8 børn på hver afdeling. På hver afdeling er der 7 medarbejder.

På Myretuen og Midten bor overvejende yngre børn.

På Kahytten bor primært de ældre børn og unge.

Hvert barn har en kontaktpædagog.

Det er meget individuelt, hvor længe børnene bor på Orøstrand.

Livet på Orøstrand

Hverdagen
Morgen:

Børnene bliver vækket af den pædagog, som har puttet dem om aftenen. Morgenerne bliver brugt på almindelig morgenhygiejne, morgenmad og oprydning på værelserne, og specielle hensyn som fx medicin, plaster og creme.

Skole:

Børnene på Orøstrand går enten i skole på Orøstrand (intern skole) eller i folkeskole på Orø eller i Holbæk (udeskole).

Skolen på Orøstrand lægger både vægt på en faglig og en praktisk skolegang. Der er almindelig undervisning i bl.a. dansk, matematik og engelsk på det enkelte barns niveau.

Vores ambition er ,alle børn fra Orøstrand får en 9. klasses afgangseksamen.

Derudover er Orøstrands dyrepark en del af skolen. I dyreparken fodrer og passer børnene dyrene og deltager i almindelige dagligdags gøremål omkring dyrene. Børnene har mulighed for at blive uddannet til dyreguide. Dyreparken er åben for offentligheden.

Eftermiddag:

Børnene kommer fra Orøstrands skole kl. 13.00 og spiser varm mad i deres egne grupper.

Efter måltidet er der siesta, hvor børnene slapper af, laver lektier og hygger sig på deres egne værelser.

De unge på Kahytten kommer fra skole i løbet af eftermiddagen. De spiser lidt eftermiddagsmåltid, og der er fast lektielæsning.

Hen over eftermiddagen er der forskellige lege og aktiviteter, som børnene frit vælger. Fx fodbold, trampolin, bål, cykelture, småsnak, spil af forskellige slags og almindeligt samvær.

Aften:

På Myretuen og Midten spises kold mad til aften.

På Kahytten står de unge, sammen med en voksen, på skift for tilberedning af varm aftensmad.

Efter aftensmaden er der hygge, spil, badning, telefonopringning til forældre mv. Hvert barn har to ringedage om ugen – barnet ringer hjem, når kontaktpædagogen er sammen med barnet på Orø­strand. På Kahytten er det den unge selv der er ansvarlig for at få ringet hjem. Der laves individuelle aftaler mellem forældre og kontaktpædagog, så kommunikationen sikres.

Ture
I løbet af et skoleår er der flere forskellige ture på Orøstrand.

Skoleåret begynder med en opsamlingstur. Denne tur er gruppeopdelt, og alle børn og voksne fra gruppen deltager.

Turen er som oftest en kanotur til Sverige eller et andet europæisk land.

I løbet af året arrangeres andre ture, fx skiture, cykelture, vandreture og idrætsstævner i andre lande. Disse ture arrangeres løbende og efter behov og interesse.

Hvert år op til jul tager hver enkelt gruppe på juletur med alle børn og voksne. På denne tur køber børn (og voksne) julegaver til forældre, søskende m.fl. Som regel indgår der også en teater- eller biografforestilling i turen. Der sluttes af med hygge og spil om aftenen i gruppen.

Aktiviteter på og uden for Orøstrand
På Orøstrand er der mulighed for mange spontane aktiviteter. Der er bl.a. fodboldbane, dyrepark, lejrplads, strand og gymnastiksal.

I vinterhalvåret har Orøstrand Orø-Hallen til rådighed hver tirsdag og onsdag aften. Her spilles primært badminton og fodbold.

Derudover er der tilbud om bl.a. fritidsklub, Ø-bold og skydning lokalt på Orø.

Kontaktpædagogen og det enkelte barn planlægger sammen, om barnet skal deltage i aktiviteter i lokalmiljøet eller i Holbæk og omegn.

Netværksgruppe
Netværk/Efterværn er et tilbud der gives, når barnet/den unge er færdig med at bo på Orøstrand. Det består af et individuelt tilpasset tilbud, som tilrettelægges og aftales mellem barnet, forældrene, Orøstrand og sagsbehandleren.

Typisk vil det være barnets kontaktpædagog, der fortsætter med at have kontakten til barnet/den unge i efterværnet.

Erfaringer viser, at det skaber tryghed for både barnet/den unge og forældrene, at der er nogle kendte personer omkring dem, når barnet/den unge skal videre.

Der er mange forskellige måder at lave Netværk/Efterværn på. Det kan bl.a. være hjælp til at finde en skole, være støtte- og kontaktperson for barnet/den unge, samtaler med forældrene, kontakt til skoler og andre uddannelsesinstitutioner, deltagelse i møder omkring barnet/den unge.

Netværk/Efterværn kan også bestå af, at den unge kommer på efterskole eller bor i Orøstrands ungebolig der ligger lige udenfor Orøstrand samt at Orøstrand går ind og støtter den unge i ungdomslivet, det nye sted hvor barnet/den unge er.

Bestyrelser og råd
Orøstrand er en foreningsejet institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Institutionen er ejet af LIVSVÆRK. LIVSVÆRK har en lokalbestyrelse på Orøstrand, som består af 5 medlemmer.

Alle forældre til børn på Orøstrand er med i forældrerådet. Til vores julearangement i december, samles alle forældre til et møde.

En gang årligt bliver der nedsat en forældrerådsbestyrelse, der består af forældrerepræsentanter fra de tre afdelinger.

På Orøstrand er der et børneråd.

Børnerådets formål er at sikre, at alle børn på Orøstrand har det godt. I børnerådet er der en repræsentant og en suppleant fra hver afdeling.

Børnerådsrepræsentanterne forpligter sig til at arbejde efter formålet og til at tage opgaver og problemer op i rådet. Børnerådet er med til at lave Orøstrands gældende husorden og dermed sikre, at børnene får indflydelse på egen hverdag.

Børnerådet har sin egen økonomi, som de suverænt bestemmer over. Ud over børneråds­medlemmer­ne deltager forstanderen og en medarbejderrepræsentant i møderne.

Møderne bliver afholdt efter behov. Det betyder, at det er børnerådsmedlemmerne selv, der indkalder til møderne.

Praktisk information
Læge:

Børnene er tilknyttet en lokal læge i Holbæk

Tandlæge:

Orøstrands børn er tilknyttet skoletandplejen i Holbæk. Alle børn indkaldes automatisk hvert halve år. Tandlægen i Holbæk rekvirerer journal fra barnets tidligere tandlæge efter aftale med forældre­ne.

Lommepenge:

KL fastsætter taksterne for, hvor mange lommepenge børnene får udbetalt hver uge. Beløbet er afhængigt af barnets alder.

Tøjpenge:

KL fastsætter taksterne for, hvor mange penge børnene har til rådighed til tøj. Beløbet er bl.a. afhængigt af barnets alder.

Kostpenge:

Børnene (forældrene) får kostpenge med hjem til forældrene i weekender og ferier, hvis de er hjemme minimum 3 overnatninger.

Kontonumre:

Kostpengene bliver overført til forældrenes nemkonto.

Mobiltelefon:

Børnene/de unge må gerne have mobiltelefon. Barnet skriver under på en kontrakt, hvor reglerne for brug af mobiltelefon er nedskrevet.

Personlige ejendele:

Børnene må have de ting på Orøstrand, som de sammen med deres forældre beslutter er en god idé.

Internet:

Der er trådløst net. Hvis nettet bruges forkert, slukkes der for det i kortere eller længere tid.

Forsikring:

Barnet/den unge er dækket af Orøstrands ansvarsforsikring, når barnet/den unge er på Orøstrand. Når barnet er hjemme på ferie eller weekend, er det forældrenes forsikring der dækker eventuelle skader som barnet påfører eller får påført.

Orøstrand har ikke en forsikring der dækker børnenes/de unges personlige ejendele.

Orøstrands Venner

er en forening, der varetager udskrevne børns interesser. Foreningen kan være behjælpelig med råd og vejledning og støtter de unge økonomisk i det omfang det er muligt. Orøstrands Venners økonomi hviler udelukkende på frivillige bidrag og frivilligt arbejde. Formand er Jens Bloch.

Telefonnumre:

Kontoret (åbent kl. 8-15)   59 47 00 04
Kahytten                         59 45 02 06  mobil 20 53 89 34
Midten                            59 45 02 07  mobil 20 53 89 37
Myretuen                       59 45 02 08  mobil 20 53 89 48

 

Forældrearrangementer:

Der er fælles forældredag 1 gang om året første lørdag i december, hvor børn, forældre og søskende mødes til en julehyggedag på Orøstrand.

Derudover holder hver gruppe forældrespisning, hvor forældre og søskende inviteres til noget god mad en hverdagsaften på Orøstrand.

Til forældrearrangementerne har børn, forældre og søskende mulighed for at blive afhentet på Polititorvet i København.

Til alle forældrearrangementer lægges der vægt på, at det er det hyggelige samvær der er i fokus. Uoverensstemmelser og uenighed skal ikke drøftes på disse dage.